BEATA FRANSSON

9 NOVEMBER - 8 DECEMBER 2013

Beata Fransson (1977) bases her work on the history of portrait photography. She elaborates and translates how the increasing use of portraying oneself through an image evolves and how the evolution of photography has changed how we look at and translate images today. At ANNAELLEGALLERY, Fransson presents one installation (Studio Work) and a serie of photography (Backdrop with Window, Disaggregation and Half Landscape).

Studio Work consists of a serie of foldable screens. By alternating photographs and reflective panels, Fransson emphasizes on how an image can become a tool for identity and increase self-awareness. The installation invites to endless translations and reflections, similar to the effect that occurs when a mirror reflecting other mirrors.

Three works, Backdrop with Window, Disaggregation and Half Landscape, are based upon images of painted backdrops, all collected at the Lindbladska House at Ekenäs Museum Center in Finland. By translating these works, Fransson frames how portrait photography traditionally used to be carefully directed leaving very little to the imagination of their own interpretation.

Beata Fransson lives and works in Stockholm. Fransson received an MFA from Malmö Art Academy in 2004. During 2012-2013 she was a Mejan Resident at the Royal Institute of Art in Stockholm. Previously, Fransson has shown her work at ANNAELLEGALLERY, Stockholm; Finnish Museum of Photography, Helsinki; Hellvi Kännungs, Gotland; Fotogalleriet, Oslo; Galerie Opdahl, Berlin, among others.

---

Beata Franssons (1977) konstnärskap utgår från studier av fotografiets förhistoria, tiden kring dess uppfinnande, och hur denna nya typ av bild användes och påverkade industrialismens bildkultur. Fransson använder historien i sin konstnärliga process för att försöka förstå fotografiets specificitet och upptäcka förändringar hur man betraktar bild och verklighet idag.

Studio Work är en installation uppbyggd av en serie skärmväggar som kan liknas en slags moduluppbyggd labyrint. Genom att varva bilder från en fotostudio med speglar belyser Fransson fotografiets betydelse för hur den skapade en ny relation till jaget, till självmedvetenheten och hur bilden av den enskilde individen blev ett stöd för identiteten. Installationen inbjuder till en oändlig möjlighet av ingångar och reflektioner, likt effekten som uppstår när en spegel, speglas i en spegel.

De tre verken, Backdrop with windowDisaggregation och Half landscape,utgår från bilder av målade fotobakgrunder från det s.k. Lindbladska huset i Ekenäs museumcenter i Finland. Fransson intresserar sig för hur dessa scenerier användes av de tidiga porträttfotograferna, hur porträtt noga regisserades, utan att lämna något åt slumpen. En paradox i detta är att samma sceneri användes som bakgrund till de flesta porträtten trots att fotografen utgav sig för att skildra en speciell individ i en noga utvald miljö, så blev det ändå en slags massproduktion.

Beata Fransson bor och arbetar i Stockholm. Fransson fick en MFA från Malmö Konsthögskola 2004 och var under 2012-2013 en Mejan Resident på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Tidigare har Fransson visat sina verk på ANNAELLERGALLERY, Stockholm; Finska Museet för Fotografi, Helsingfors; Hellvi Kännungs, Gotland; Fotogalleriet, Oslo; Galerie Opdahl, Berlin, med flera.