DITTE EJLERSKOV

YOU MADE ME

14 APRIL - 13 MAY 2018 

One day, long after my dreamy Barbados expedition, a painting woke up and said: 
"Hi. You made me up, Ditte. I am no longer a representation of the pop star. I am a myth you created in your head." 
Self-description..? I was in shock. Then I started to look closer. I began exploring this muse, the spheres, the beaches and the greeneries in which she existed. Who is she? And where? In a distant future? In a parallel universe? In me? - Ditte Ejlerskov


Ditte Ejlerskov investigates thematic and perceptual experiences pertaining to her generation, but also with references to post-colonial and post-feminist ideas. A large part of her work deals with digesting contemporary pop-culture, where the purpose is to draw attention to what is happening in the intermediate positions between the private and public space.

In You Made Me, Ejlerskov's second solo exhibition at the gallery, the protagonist of Ejlerskov's work is no longer directly the pop star Rihanna. There is not much «Rihanna» left in the artistic equation, instead she has amended into a fictional muse. Through this new body of work, Ejlerskov poses that certain images represent more than the desires and expectations we direct at them and that these images sometimes have their own power that affects us in unexpected ways.

Ejlerskov created the muse while discovering the ruins of the Paradise Beach Club in Barbados 2015. In representational and monochromatically works, Ejlerskov illustrates the fictional muse finding leisure in the abandoned rooms, on the beaches and in a tone of graphic aesthetics imitating the 1980's when the resort was up and running.

Ditte Ejlerskov (b.1982) lives and works in Denmark. She has studied at Cooper Union New York, Aarhus Art School, The Funen Art Academy and Malmö Art Academy. Ejlerskov primarily works with painting, but also uses text, video, installation and graphic print.
Previously, she has shown her work at Kristiansand Kunsthall Norway, Malmö konsthall, Moderna Museet, Lunds konsthall, Ystad konstmuseum, Borås konstmuseum, Uppsala konstmuseum, Kunstmuseum Stuttgart, Nordic Contemporary Paris, Cneai Chatou, Charlottenborg Copenhagen, Kunstmuseum Bonn, Sommer & Kohl Berlin, and ANNAELLEGALLERY among others. Additionally, she has received grants both from the Danish and Swedish government.

---

En dag efter min drömmande Barbados-expedition talade en av mina målningar till mig och sa:
"Hej. Du hittade på mig, Ditte. Jag representerar inte popstjärnan längre. Jag är bara en myt som du skapat i ditt huvud." 
Självbeskrivning ..? Jag var i chock. Då började jag titta närmare och började utforska denna musa, sfärerna, stränderna och grönområdena i vilka hon existerat. Vem är hon? Och var? I en avlägsen framtid? I ett parallellt universum? I mig? - Ditte Ejlerskov


Ditte Ejlerskov undersöker tematiska och perceptuella erfarenheter som finns i hennes egen generation, men hänvisar även till postkoloniala och post-feministiska idéer. En stor del av hennes arbete handlar om att förstå nutidens populärkultur, med syftet att uppmärksamma vad som händer mellan det privata och det offentliga rummet.

I utställningen You Made Me är huvudpersonen inte längre popstjärnan Rihanna. Det finns inte mycket «Rihanna» kvar i den konstnärliga ekvationen istället har hon förvandlats till en fiktiv musa. I Ejlerskovs nya arbeten visar hon att vissa bilder representerar mer än det vi förväntar oss och att dessa bilder ibland har en egen kraft som påverkar oss på oväntade sätt.

Ejlerskov skapade sin musa när hon upptäckte ruinerna av Paradise Beach Club på Barbados. I representativa och monokromatiska verk illustreras den fiktiva musan i övergivna rum, på stränderna och i en grafisk estetik som efterliknar 1980-talet när klubben var igång.

Ditte Ejlerskov (f.1982) bor och arbetar i Danmark. Hon har studerat på Cooper Union i New York, Konsthögskolan i Århus, Det Fynske Kunstakademi i Odense och Malmö Konsthögskola. Ejlerskov arbetar främst med måleri, men använder sig också av text, video, installation och grafiskt tryck.
Tidigare har hon visat sitt arbete på bland annat Kristiansand Kunsthall Norge, Malmö konsthall, Moderna Museet, Lunds konsthall, Ystad konstmuseum, Borås konstmuseum, Uppsala konstmuseum, Kunstmuseum Stuttgart, Nordic Contemporary Paris, Cneai Chatou, Charlottenborg Köpenhamn, Kunstmuseum Bonn, Sommer & Kohl Berlin. Ejlerskov har blivit tilldelad stipendier både från danska och svenska regeringen.
You Made Me är Ditte Ejlerskovs andra utställning på ANNAELLEGALLERY