ELLISIF HALS

1 SEPTEMBER - 2 OCTOBER 2016

In her second solo exhibition at the gallery, Ellisif Hals moves away from meticulous architectural imagery and turns her focus to nature, informed by memories of her childhood environments in Norway. This new series enmeshes the romanticized imagery of the snowflakes, forests, islands and mountains of her childhood memories with her experiences of the landscapes today. The confrontation of her present day impressions against her fractured memories of the past forms a visual and tactile exploration of memory, idealism and nostalgia. 

Hals’s technique enables her to reproduce the feeling of time travel. Moments are visualized as layers, and then added on top of each other, resulting in images that merge history and memory.

The images are carefully etched and cut out from paper, highlighting the unique elements and forms of each layer. Each collage follows its own elaborate logic. Variations and repetitions dart through shifts in color and perspective. A three-dimensional depth begins to form through the layering of two-dimensional images and the works hold both the vastness of the landscape and an emotional intimacy.

Ellisif Hals (1981), born in Norway but lives and works in Malmö, Sweden. In 2006, Hals received a BFA from Konstfag at Oslo National Academy of Art, Norway. Previously, she has shown her work at Bonnier Konsthall, Stockholm; ANNAELLEGALLERY, Stockholm; Ystad Konstmuseum, Ystad; Galleri Ping -Pong, Malmö; Galleri Thomas Wallner, Simrishamn; Galleri Arnstedt, Östra Karup; Neues Kunsthaus, Ahrenshoop among others. In 2014, she received a grant from the Maria Bonnier Dahlin Foundation, and presented a body of work at the Bonniers Konsthall, Stockholm in association with the grant.

---

I sin andra utställning på galleriet Speja lyfter Ellisif Hals blicken från de mikroskopiska djup och arkitektoniska bildvärldar där hon tidigare befunnit sig. Blicken faller nu istället på den omgivande naturen i och med att Hals återvänder till sina uppväxtmiljöer i Norge. Det är omgivningar kring vilka hon har romantiserade föreställningar. Barndomens starka minnen av den norska naturen, av snöflingor, skogen, holmar och berg sammanblandas med hennes känslor och upplevelser av landskapet så som det visar sig för henne idag. Hembygden under snösmältningen är i sin icke inställsamma skepnad delvis annorlunda än hon minns den. De känslor hon konfronteras med i sin vuxenhets återvändande letar sig in i motiven och blandar sig med en längtan efter det förflutna som hon oförtrutet söker efter. 

Hals teknik är tacksam för att återge just känslan av tidsförflyttning. Tidigare ögonblick visualiseras då lager läggs till lager. Historia och minne sammanblandas med det yttersta tidsskiktet av idag. Hon förmår dessa att sammansmälta till en bild.  

Bilderna är noggrant etsade och utskurna ur papper och lyfter på så vis fram olika moment och former. Varje collage skiljer sig åt, har en egen utarbetad logik. Variationer och upprepningar framträder genom färgskillnader och förskjutningar av perspektivet i bilden. Ett tredimensionell djup öppnar sig i den tvådimensionella bilden. Verken rymmer både landskapets vidsträckthet och en känslomässig intimitet. 

Ellisif Hals (1981), är född i Norge men bor och arbetar i Malmö. 2006 fick hon sin BFA från Konstfag på Konsthögskolan i Olso. Tidigare har hon visat sina verk på Bonniers konsthall, Stockholm; ANNAELLEGALLERY, Stockholm; Ystad Konstmuseum, Ystad; Galleri Galleri Ping-Pong, Malmö; Thomas Wallner, Simrishamn; Galleri Arnstedt, Östra Karup; Neues Kunsthaus, Ahrenshoop med flera. 2014 blev hon tilldelad Maria Bonnier Dahlin Stipendiet.