Kokkelur Bølger, 2019, Drypoint Collage, 60 x 60 cm

Kokkelur Bølger, 2019, Drypoint Collage, 60 x 60 cm

ELLISIF HALS

VERNISSAGE TORSDAGEN DEN 26 SEPTEMBER, KL 17 – 20
PÅGÅR TOM 27 OKTOBER 2019

Kokkelur.

Han dyker som en säl, hämtar snäckor.

Hjärtat slår av rädsla och iver.

Strålar bryts i vattenytan, han hämtar andan.

Lillhjärna. Fjäril. Glimt.

Det är i början av juli och något håller på att hända. Något som verkligen inte ska kunna hända. A och B möts, runt dem bara havet. A äter B, men så blir A och B vänner, den ena utanpå och den andra inuti. Vänskap leder till evig kärlek, varpå A blir Bs kraftverk och B blir As kärna. En cell. 

Cochlea där inne i mörkret och suset. Purpuröra. Där ute, en speglande skulptur snurrande på en stång i vinden. Stålöra. 

Det är söndag morgon och det regnar. Det har regnat varje dag i två miljoner år nu. Ökenödlorna klarade sig inte. Pangea glider isär och en ny sorts ödlor betar bland trädkronorna. 

Allt ligger ovanpå vartannat.

Det är spegel, hål och dån rakt igenom.

Pinnar och dimmor.

Ett nyfött barn, ett fönster öppnas och frisk vinterluft slår in. Allt blir för en stund genomskinligt för ljus, och detta ljus kan fortsätta rakt fram i det oändliga. En svag strålning som kan visa hur det var när universum var nytt.

Det suger och drar runt anklarna.

Fina byggen, raka stålbjälkar. Luckan glider sakta igen. Enkla byggen av pinnar. Pinnved i en skummande våg. 

Dag.

Natt.

Sträcker på sig i gryningen.


OPENING THURSDAY 26 SEPTEMBER 5 – 8 PM
RUNS THROUGH 27 OCTOBER 2019

Kokkelur

He dives like a seal, looking for shells.

The heart beats from fright and excitement.

Beams breaks on the water´s surface, he catches his breath.

Cerebrellum. Butterfly. Glimpse.

It´s the beginning of July and something happens. Something which is really not supposed to happen. A and B meet, around them only the sea. A eats B, but then A and B become friends, one surrounded by the other. Friendship leads to eternal love, which again leads to A becoming B´s power plant, and B becomes the core of A. A cell.

Cochlea inside. In the dark and the murmur. Purple ear. Out there, a mirroring sculpture spinning on a pole in the wind. Steel ear.

It´s Sunday morning and raining. It´s been raining for two million years now. The desert reptiles didn’t survive. Pangea slid apart and a new kind of reptiles are grazing among the tree tops.

Everything is piled.

It is mirrors, holes and roars right through.

Sticks and fogs.

A newborn child, a window is opened and fresh winter air flows in. For a moment, everything becomes transparent for light, and this light can continue into the endless time. A faint radiation showing the newborn universe.

It pulls and draws around the ankles.

Nice buildings, straight steel bars. The door closes slowly. Plain stick buildings. Driftwood in a frothing wave.

Day.

Night.

Stretches itself in the dawn.

Ellisif Hals (1981), born in Molde, Norway but lives and works in Malmö, Sweden. Hals received her Bachelor of Fine Arts from the Konstfag at Oslo National Academy of Art, Norway.

Hals's works has been shown at Norske Grafikere, Oslo; Bonniers Konsthall, Stockholm; Ystads konstmuseum, Ystad; Oslo Kunstforening, Oslo; Galleri Ping-Pong, Malmö; Galleri Thomas Wallner, Simrishamn; Arnstedt Östra Karup; Konsthallen Meken, Smedjebacken; Neues Kunsthaus, Ahrenshoop; Market Art Fair, Stockholm, Møre og Romsdal Kunstnersenter, Molde etc.

Hals received numerous awards such as Sigvard and Marianne Bernadottes konstnärsfond stipendium; Maria Bonnier Dahlins stipendium; Sparebanken Møre Gnist stipend; Sparebankstiftelsen DNBs stipend etc.

Hals's work is in the permanent collection of Bonniers Konstsamling; Malmö Konstmuseum; Statens Konstråd; Stockholms läns landsting; Uppsala Kommun and she has worked with public commissions for Stockholm konst; Stockholm läns landsting, Bekkevoll Ungdomsskole, Norway etc.