EMIL WESTMAN HERTZ

NINE OF WANDS

3 OCTOBER - 1 NOVEMBER 2015

Emil Westman Hertz’ exhibition Nine of Wands includes objects that are simple yet complex, organic and delicate, and at the same time physical and tangible. By carefully organizing and placing objects made of wax, plaster and bronze alongside mass-produced materials, Emil Westman Hertz forms an atmosphere based upon stories of mysterious worlds. 

Nine of Wands invites the visitor to a universe where action, energy, enthusiasm and the ability to overcome and achieve goals are essential. Leaned against walls and humbly placed on the floor, the art works enclosed make clear references to nature, body and architecture. A wall of tall wands made of bronze protect and generate energy to a wounded man - a fighter who is ready to go into battle if necessary. As a symbol of change and as a reminder of inevitability, clusters of grapes portray subtle signs of elapsing time and decay.

A pink neon sign reading Tårenes Kammer (Chambers of Tears) directs the visitor into a room conditioned by the passage of time. Here, Westman Hertz presents new works on paper. Similar to the sculptures, the works on paper involve subject matter with pressing social, environmental, and spiritual value. 

Emil Westman Hertz was born in 1978 and lives and works in Gudhjem and Copenhagen, Denmark. He studied at the Institute of Eskimology at the University of Copenhagen (1999-2000) and received his MFA from The Royal Danish Academy of Fine Arts (2008). Most recently, Emil Westman Hertz has shown his work at Magasin III, Stockholm (2015), Horsens Kunstmuseum, Horsens (2014), Susanne Ottesen Gallery, Copenhagen (2014), Anava, Helsinki (2013), Holstebro Kunstmuseum, Holstebro (2013), ANNAELLEGALLERY, Stockholm (2013). Among awards he has received The Danish Art Foundation's 3 Year Work Grant (2012) and Niels Wessel Bagge's Art Grant (2013). In 2014 he was awarded Horsens Kunstmuseums Venners Kunstnerpris (Horsens's Art museum's Friends' Art Prize). In 2014 he received ARKENs Rejselegat (ARKEN's travel grant). 

---

I utställningen Nine of Wands visar Emil Westman Hertz objekt som är enkla och komplexa, organiska och spröda, men samtidigt fysiska och påtagliga. Genom att noggrant organisera och gruppera föremål gjorda av vax, gips, brons tillsammans med massproducerade material skapar Westman Hertz berättelser om mystiska universum. 

Nine of Wands inbjuder till en sfär där handling, energi, entusiasm och förmågan att övervinna strider och uppnå sina mål dominerar. Med tydliga referenser till natur, kropp och arkitektur placerar Westman Hertz omsorgsfullt objekt på golvet och lutar andra spartanskt mot väggarna. Högar käppar, likt en skyddande mur, skapar kraft till en gripen själ - en kämpe som är redo att segra igen. Livets förgänglighet gestaltas av väldiga druvklasar som en symbol för förändring och påminnelse om det oundvikliga.

För att gestalta ett nytt avsnitt i utställningen sammankopplar Westman Hertz bildkonst med poesi. En rosa neonskylt med texten Tårenes Kammer leder betraktarna vidare in i ett rum präglad av tidens gång, förfall och förnyelse. Här presenterar Westman Hertz nya verk på papper. I likhet med skulpturerna är pappersarbetena både formellt och tillfälligt berättande. 

Emil Westman Hertz född 1978, bor och jobbar i Gudhjem och Köpenhamn, Danmark. Han har studerat Eskimologi på Köpenhamns Universitet (1999-2000) och har en MFA från Kongelige Danske Kunstakademi (2008). Emil Westman Hertz har visat sina verk på Magasin III, Stockholm (2015), Horsens Kunstmuseum (2014), Galleri Susanne Ottesen, Köpenhamn (2014), Galerie Anhava, Helsinki (2013), Holstebro Kunstmuseum (2013), ANNAELLEGALLERY, Stockholm (2013). Han har tilldelats The Danish Art Foundation's 3 Year Work Grant (2012), Niels Wessel Bagge's Art Grant (2013) samt Horsens Kunstmuseums Venners Kunstnerpris (Horsens's Art museum's Friends' Art Prize) och ARKENs Rejselegat (ARKEN's travel grant) 2014.