GROUP SHOW

12 MAY - 5 JUNE 2016

LINNEA RYGAARD
LIVA ISAKSON LUNDIN
OSKAR HULT
SIMON DEBRÉE 

DIMEN ABDULLA & ROXY FARHAT
At the opening, Roxy Farhat will read parts of Dimen Abdulla’s text "Self Portrait."

Linnea Rygaard (1990) lives and works in Stockholm, Sweden. Rygaard has a BFA from the Royal Institute of Art in Stockholm, attended the Skowhegan School of Painting & Sculpture in ME, USA, and is currently an MFA candidate at the Royal Institute of Art in Stockholm, graduating in May 2016. Linnea Rygaard has previously shown her work at Tsukuba Art Museum in Tsukuba, Japan, Skowhegan in Maine, USA, Körsbärsgårdens konsthall Gotland, Galleri Olsson Stockholm and Liljevalchs vårsalong, Stockholm, among others.
Impressive in scale, Linnea Rygaard’s paintings make reference to the body, landscape, and architecture. Consisting of angled panels of solid colour, her paintings engage considerations of architectural space and often incorporate different perspectival dimensions in their resolution. These perceptual contradictions create an experience of looking in which the composition of the picture is continuously shifting and reshifting.

Liva Isakson Lundin (1990) lives and works in Stockholm, Sweden. Liva Isakson Lundin has a BFA from the Royal Institute of Art in Stockholm and is currently an MFA candidate at the school, graduating in May 2016. She has previously shown her work at Västerås Konstmuseum, Palladium in Malmö, Fylkingen Stockholm, Kulturhuset Stockholm.
At ANNAELLEGALLERY, Liva Isakson Lundin presents "Contraction", an installation demonstrating the relationship between materials and their spatial conditions. Constructed with materials related to bodily experiences such as weight, strength and balance, she allows the materials to visualize movements in a static state.

Oskar Hult (1986) lives and works in Stockholm, Sweden. Hult has a BFA from the Royal Institute of Art in Stockholm, attended Akademie der Bildenden Künste in Wien, Austria, and is currently pursuing an MFA at the Royal Institute of Art in Stockholm. Hult has previously shown his work at Galleri Projekt Rummet in Helsingfors, Tsukuba Art Museum in Tsukuba, Japan, Klasse Kirsi Mikkola in Wien, and at Konstnärshuset in Stockholm. 
Oskar Hult explores the paraodoxicial qualities of spontaneity and restraint, producing series of paintings that are simulataneously delibrate and whimsical. Working dense layers of paint on the canvas, Hult creates playful and intimate gestures of human experience. In an ongoing process of invention and discovery, organic forms, fabric, smears, scrathes and scibbles form a space between language and the pictorial. 

Simon deBrée (1985) is from Vancouver Island, Canada but lives and works in Stockholm, Sweden. Simon deBrée received a Bachelor in Visual Arts at Emily Carr University of Art+Design, Vancouver Canada. Recently, he has shown his works at Access Gallery in Vancouver Canada, PLX konstauktion in Stockholm and Malmö, Hangmen Projects in Stockholm, among others.
Simon deBree's work is concerned with the daily act of painting, adding and removing layers of oil paint, until a finished image emerges from the density of the repeated working. The images that are created from the process of painting are windows into a primordial world, appearing as objects in nature, shadowy landscapes, and biomorphic forms. The images of nature that unconsciously creep into the paintings come from the artist's lived environment, in the forests of Småland, as well as his upbringing close to the wilderness in western Canada.

Dimen Abdulla (1984) has since her studies at the Royal Institute of Art in Stockholm, Bishop Arnö and Stockholm Acadamy of Dramatic Arts become one of Sweden's latest dramatic voices. Her debut monologue "On all four" was selected to The Swedish Biennial for Performing Arts in 2015 and her debut play "Revolution" at Ung scen/öst was selected to Bibu (the most important performing arts biennial for children and youth in Sweden) in 2016. She is currently with "Nomnomnom " at the Young Royal Dramatic Theatre in Stockholm and "Och någon blev inte knivhuggen" at the Uppsala City Theatre. She writes for Gothenburg Folk Theatre, Stockholm City Theatre, and the Royal Dramatic Theatre. Her texts can also be found on BANG, 10 's, Critics, and Space Math.

Roxy Farhat (1984) is a video and performance artist whose work mixes politics, kitsch, and pop culture with humor as well as seriousness. Her works are often autobiographical and play with both low-budget aesthetics and withe refence to cinema. She has done collaborations with Minimum Competency and LA- based group United Colors of Bitchaton, among others. Besides art, Roxy Farhat also works as a music video director and has made award-winning videos with artists such as The Knife, Zhala, and Gnucci. 

---

Linnea Rygaard (1990) bor och arbetar i Stockholm, Sverige. Linnea Rygaard har en BFA från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, studerade vid Skowhegan School of Painting & Sculpture i Maine, USA och tar sin MFA vid Kungliga Konsthögskolan Stockholm i maj 2016. Hon har tidigare visat sina verk på Tsukuba Art Museum i Japan, Skowhegan i Maine, Körsbärsgårdens konsthall på Gotland, Galleri Olsson i Stockholm och Liljevalchs vårsalong i Stockholm bland annat.
Linnea Rygaards målningar befinner sig ofta i upplösningen mellan flera dimensioner. Detta sker inte bara i en och samma målning utan äger också rum dem sinsemellan. Förhållandena mellan dimensionerna osäkras. Rummet i bilden förstärks samtidigt som det vrängs ut och in av kompositionella och perceptuella motsägelser. Målningen kan presentera flera sanningar simultant, lagren i målningen pekar åt olika håll.

Liva Isakson Lundin (1990) bor och jobbar i Stockholm. Liva Isakson Lundin tar sin MFA från Kungliga konsthögskolan i maj 2016. Hon har tidigare visats på Västerås Konstmuseum, Palladium i Malmö, Fylkingen Stockholm, Kulturhuset Stockholm.
På ANNAELLEGALLERY visar Liva Isakson Lundin installationen "Kontraktion" där maktrelationen mellan material och rumsliga förutsättningar är avgörande. Med utgångspunkt i praktiska och associativa tankeprocesser konstruerar hon installationer med material som relaterar till kroppsliga erfarenheter som tyngd, styrka och balans. Hon låter materialen inta positioner för att synliggöra rörelser i statiska tillstånd.

Oskar Hult (1986) bor och jobbar i Stockholm. Oskar Hult har studerat vid Kungliga Konsthögskolan och Akademie der Bildenden Künste i Wien Österrrike. Oskar Hult tar sin MFA från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2017. Tidigare har han visat sina verk på Galleri Projekt Rummet, Helsingfors, Tsukuba Art Museum i Tsukuba, Japan, Klasse Kirsi Mikkola iWien, Konstnärshuset, Stockholm med flera.
Oskar Hults måleri utforskar spontanitet och återhållsamhet. Hans tillvägagångssätt styrs av genomtänkta och impulsiva handlingar. Genom att lägga tjocka lager av färg på duken, skapar Oskar Hult lekfulla och intima gester av mänsklig karaktär. Organiska former, kladd, skrapningar och överstrykningar bilda ett utrymme mellan språk och bild.

Simon deBrée (1985) kommer från Vancouver Island, Kanada men bor och arbetar i Stockholm, Sverige. Simon deBrée har en kandidatexamen i bildkonst från Emily Carr University of Art + Design, Vancouver. Han har tidigare visat sina verk i Vancouver, PLX konstauktion i Stockholm och Malmö, Hangmenprojekt i Stockholm bland andra. 
Simon deBrées arbete handlar om den dagliga processen av att måla. Han lägger till och ta bort lager av oljefärg tills en färdig bild framträder från densiteten av den upprepade arbetsprocessen. Motiven är inspirerande från natur som finns i Simon deBrées vardagsmiljö - de småländska skogarna, liksom hans uppväxt nära vildmarken i västra Kanada.

Dimen Abdulla (1984) är Radioteatern första husdramatiker. Dimen Abdulla har efter studier från Kungliga Konsthögskolan Stockholm, Biskops Arnö och Stockholms dramatiska högskola kommit att räknas som en av Sveriges nya dramatiska röster. Hon debuterade med monologen "På alla fyra" och valdes ut till Scenkonstbiennalen 2015. Hennes debutpjäs "Revolution" på Ungscenöst valdes till Bibu 2016. Hon är aktuell med "Nomnomnom" på Unga Dramaten och "Och någon blev inte knivhuggen" på Uppsala Stadsteater. Hon skriver för Göteborg Folkteater, Stockholm Stadsteater och Dramaten. Hennes texter går också att läsa på BANG, 10-tal, Kritiker och Space Matte. I samband med vernissagen kommer Roxy Farhat framföra delar av Dimen Abdullas text "Självporträtt".

Roxy Farhat (1984) är en feministisk video- och performancekonstnär vars arbeten blandar politik, kitsch och populärkultur med humor och dödsallvar. Hennes verk har ofta en självbiografisk grund och leker både med lågbudgetestetik och cinematiska referenser. Samarbeten är en stor del av hennes konstnärliga verksamhet, t.ex. i form av näringslivsprojektet Minimal Kompetens och LA-baserade gruppen United Colors of Bitchaton. Vid sidan av konsten är hon även verksam som musikvideoregissör och har gjort prisbelönta videors med artister som The Knife, Zhala och Gnucci.