HANNA LJUNGH

ANATOMY OF A DESCENT

17 JANUARY - 17 FEBRUARY 2019

Anna Bohman Gallery is pleased to start off the spring season with Hanna Ljungh’s third solo show at the gallery. Hanna Ljungh continues to investigate the relationship between human and mountain, between the organic and the inorganic. Ljungh has made a new series of sculptures, screen prints and installations, where the materials used come from some of Sweden's largest mining areas. Ljungh presents these sought-after minerals that are taken from the ground and yet simultaneously vital components of the human anatomy.

In the series Curiosity Cabinets: “You, me, rock, mountain: commodities of the quantified universe” Ljungh compares the exact quantification in the mining industries with that of today’s obsession with health and bodily performance that has culminated in”the Quantified Self Movement”. The screen prints made with magnetite pigment generate an eerie sensation of being perishable. The infrastructure of digitalisation and our dependence upon it is embodied in a sculpture made of copper wire that is reminiscent of the human cardio vascular system. A sense of fragility and affinity stems from the new works, like echoes from another geological epoch, they remind the observer of what, in the present, unite us with another materiality. 

Hanna Ljungh has for some time dedicated her art practice to the matter we describe as land, soil, stone and mountain. Her work reflects upon and questions the fine line between what we call human and non-human forms of existence and the complex relations between them. Her nearly 6-hour long film “I am mountain, to measure impermanence” (2016) depicting the melting ice cap of Sweden’s highest mountain got wide recognition in Sweden and internationally. 

Hanna Ljungh (B.1974) works with film, photography, sculpture and installation. She lives and works in Stockholm. Ljungh has an education from Parsons School of Design, New York and Konstfack in Stockholm. Recently her work has been shown at: Kunsthall Trondheim, Norway, Gävle Konstcentrum, Hippolyte Studio and HIAP in Helsinki, The Swedish Cultural Institute in Paris, Pohang Museum of Steel Art i South Korea and Kumho Museum of Art i Soeul, South Korea, Virserums Konsthall and other venues.

The book Anatomy of a Descent edited and designed by Sandra Praun and Oscar Guermouche. Further information >>

pressrelease.pdf
list of works.pdf

WITH HEATHER Text by Johan Redin.pdf


Anna Bohman Gallery har den stora glädjen att presentera Hanna Ljunghs tredje utställning på galleriet. Hanna Ljungh fortsätter att med nyfikenhet utforska relationen mellan människan och berget, mellan det organiska och det oorganiska. Ljungh har skapat en serie nya skulpturer, screentryck samt installationer, vars material delvis utvinns ur Sveriges tre största gruvföretag. Ljungh visar på de åtråvärda material och mineraler som bryts ur jord och mark och som samtidigt återfinns som byggstenar i den mänskliga kroppen.

I serien “Curiosity Cabinets: You, me, rock, mountain: commodities of the quantified universe” sammanlänkar Ljungh den exakta kvantifieringen inom gruvindustrin med samtidens vurm för hälsa och kroppslig prestanda som fått sin kulmen i ”The Quantified Self’ rörelsen”. Screentrycken, skapade av magnetitpigment, skapar en spöklig förnimmelse av förgänglighet. Digitaliseringens infrastruktur och vårt beroende av den förkroppsligas i en skulptur av koppartråd som för tankarna till ett mänskligt blodomlopp. Skörhet och samhörighet växer fram ur de nya verken som likt ekon från en annan geologisk epok påminner betraktaren om vad som i samtiden förenar oss med en annan materialitet. 

Ljungh har under en längre tid ägnat sig åt ett konstnärligt undersökande av den materia vi benämner som sten, mark, jord, land och berg. Hanna Ljunghs arbetssätt är precist men sublimt. Hon fick 2016 ett stort genomslag både i Sverige och internationellt med sin nästan sex timmar långa film ”I am a mountain, to measure impermanence” (2016) i vilken hon i en enda tagning och från Kebnekaises norra topp filmat den smältande sydtoppen.

Hanna Ljungh (f.1974) arbetar med video, foto, skulptur och installationer. Hon bor och arbetar i Stockholm. Hanna Ljungh har en B.F.A från Parsons School of Design, New York och en M.F.A. från Konstfack, Stockholm. Ljunghs verk har tidigare visats på Kunsthall Trondheim, Norge, Gävle Konstcentrum, Studio Hippolyte i Helsingfors, HIAP i Helsingfors, Institut Suédois, Paris, Pohang Museum of Steel Art i South Korea och Kumho Museum of Art i Soeul, South Korea, Virserums Konsthall, med fler

Boken Anatomy of a Descent. Gjord i samarbete med Sandra Praun och Oscar Guermouche. Mer information >>

text.pdf
verklista.pdf

UNDER LJUNGH Text av Johan Redin.pdf