HANS JÖRGEN JOHANSEN

27 SEPTEMBER - 28 OCTOBER 2018

Johansen's work is deserted, beautiful and depicts an infinite sphere where systematically arranged models grow into evocative landscapes imbued with humor and seriousness. Johansen's conceptual landscapes, often perceived as realistic without directly referencing any existing places, appear to be in continuous transformation on both micro and macroscopic levels.

In his third exhibition at the gallery, Hans Jörgen Johansen presents a series of new works focusing on how textile patterns and masonry have developed into new forms. This exhibition contains a series of photographs, wall objects and sculptures.

In a new series of photography, Johansen devises images based on textile patterns commonly found in woven fabrics such as Glencheck and Tartan. Instead of using warp-and-weft, he forms the works with materials from the construction industry. Some of the models are documented with a perspective from above - like a satellite viewing vast geometric patterns in fields, while others resemble while others resemble landscapes with endless horizons.

In a series of modeled wall objects, Johansen addresses the influence of masonry during industrialization. With red bricks in miniature, Johansen has carefully and precisely recreated the four recurring textile patterns of Glencheck. Alongside the wall sits an additional series of sculptures consisting of stacked model masonry bricks and miniature pallets, each forming infinite formations and patterns depending on the viewers’ perspectives. As with his previous works, Johansen explores the concept of infinity with both the repetitive patterns in the works themselves as well as the repetitive performance of creating them.

Hans Jörgen Johansen (b. 1961) was born in Borgholm and lives and works in Stockholm. In 1992, he received an MFA from the Royal Art Academy in Stockholm. Previously, Johansen has been parts of solo and group shows at Landskrona Konsthall, Liljevalchs, Karlskrona Konsthall, Kristinehamns Konstmuseum, Kalmar Konstmuseum, Saltarvet Fiskebäckskil and Brändström & Stene. Additionally, Hans Jörgen Johansen has created public art for Stockholm City and the State Art Council including works at the House of Psychiatry in Uppsala and the Stockholm Cruise Center at Frihamnen Stockholm. In the fall of 2012, Johansen was awarded the JCDecaux art prize The Art Break 2013 for his ability to evoke imaginary worlds that challenge our perceptions and encourage contemplation.

---

Johansens verk är ödsliga, vackra och skildrar en obestämd sfär. Arbetsmetoden är oftast modeller som Johansen noggrant arrangerar i ateljén. På detta sätt växer "motiven" fram, där de till slut avfotograferas. Processen förevigas och resultatet blir fotografier präglade både av humor och allvar. I Johansens mentala landskap, som kan uppfattas som realistiska men som inte går att hänföra till någon existerande plats, pågår en ständig förvandling där glidningen mellan det lilla och det stora hela tiden återkommer.

I sin tredje utställning på galleriet visar Hans Jörgen Johansen en serie nya fotografier, väggobjekt och skulpturer som fokuserar på hur textiliers och murverkets konstruktioner sammanflätas eller återuppbyggas i ny gestaltning.

I sina fotografier fokuserar Johansen på textila mönster som är vanligt förekommande i vävda tyger som t.ex. Glencheck, och Tartan. Istället för att använda varp och inslag modellerar han upp verket med material från byggindustrin. Några av modellerna dokumenteras med perspektiv snett från ovan, likt en satellit som registrerar enorma geometriska mönster av jordens yta. Andra verk liknar mer enorma målade dukar fotograferade från en drönare.

I en serie skulpterade väggobjekt med röda tegelstenar i miniatyr, har Johansen varsamt byggt upp de fyra återkommande delarna i kostymtyget Glencheck. Längst väggen placeras en serie skulpturer där tegelstenar staplas på mindre pallar i oändliga formationer och mönster. Det går att känna igen Johansens tidigare verk i denna oändlighet, inte bara med att han använder ett repetitivt mönster, utan också i utförandet i arbetet, en process som kan pågå i evighet.

Hans Jörgen Johansen (född 1961 Öland) bor och arbetar i Stockholm. År 1992 tog han sin MFA på Kungliga Konstakademin i Stockholm. Tidigare har Johansen medverkat i solo- och grupputställningar på Landskrona Konsthall, Liljevalchs, Karlskrona Konsthall, Kristinehamns Konstmuseum, Kalmar Konstmuseum, Saltarvet Fiskebäckskil och Brändström & Stene. Hans Jörgen Johansen har skapat offentliga verk för Stockholms stad och Statens konstråd - t.ex. i Psykiatriska Huset i Uppsala och Stockholms kryssningscenter, Frihamnen Stockholm. Under hösten 2012 blev Johansen belönad med JCDecaux konstpris The Art Break 2013 -" för sin förmåga att framkalla en imaginär värld som utmanar vår kontemplation".