HERTHA HANSON

URD, VERDANDI AND SKULD

5 APRIL - 4 MAY 2014

In her exhibition titled Urd, Verdandi and Skuld, Hertha Hanson uses a color palette that evokes lush green vegetation and the soil from which it arises. The exhibition contains works that examine ongoing change and impermanence, channeling the power of vertical movement to explore the nature of growth.

In creating this series of paintings, Hanson uses scrapers, leaving vertical and horizontal slots in large abstract color chunks. Though often working in larger scale, Hanson is also showing a number of smaller works in her second show at ANNAELLEGALLERY. Large and small paintings correspond geometrically. Some works consist of closely hand-stitched lines of threads, while other paintings reflect each other like colored mirrors. Threads intertwine in partially transparent webs of colored layers, evoking the growth and spread of stems and roots in the continuum of time.

Hertha Hanson (1980) lives and works in Malmö, Sweden. In 2009, she received an MFA from Malmö Art Academy. Her work has previously been shown at Malmö konstmuseum, Lund Konsthall, Luleå Konsthall, Lund Cathedral, etc. She has received numerous awards such as Ellen Trotzig, Fredrik Roos, Bror Hjort.

---

I sin andra utställning på galleriet har Hertha Hanson jobbat med en färgskala som för tankarna till grönskande växtlighet och till myllan som den reser sig ur. Det rytmiska förhållandet mellan nedbrytning och återskapande som äger rum i naturen; pågående förändring och förgänglighet är återkommande teman i hennes konstnärskap.

Hanson arbetar ofta i stort format, i sin utställning på ANNAELLEGALLERY visar hon även ett antal mindre verk. Stora och små målningar korresponderar med varandra i sin geometri. I några verk har hon för hand sytt tätt sittande trådar i dukarna. Andra målningar reflekterar varandra som färgspeglar. Trådar flätas som stjälkar och rötter in i den sammanhängande helhet av tid som hennes delvis transparenta väv av färglager utgör.

Hanson använder skrapor som lämnar vertikala och horisontella spår i de stora abstrakta färgsjok som hon bygger sina målningar av. I utställningen Urd, Verdandi och Skuld har hon tagit fasta på kraften i den lodräta rörelsens utbredning som växandet har i naturen.

Hertha Hanson (1980) bor och arbetar i Malmö. 2009 tog hon sin master från Konsthögskolan i Malmö. Hon har visat verk på Malmö konstmuseum, Lund Konsthall, Luleå Konsthall, Lunds domkyrka etc. Hon har tilldelats stipendier från bland andra Ellen Trotzig, Fredrik Roos, Bror Hjort.