HERTHA HANSON

19 JANUARY - 19 FEBRUARY 2017

Layers converge into dense patches of saturation, while vanishing traces dart across the canvases in Hertha Hanson's new series of paintings. 

The paint is applied to create space, movement, and rhythm on the surface. Broad strokes of color move dynamically across the canvas, forming bodies of color resembling vegetative forms. 

In The past is never dead. It is not even past, Hanson's third solo exhibition at ANNAELLEGALLERY, the artist presents a new series of abstract paintings, embracing their physical form. The series comprises canvases of varying scale, size and color, with visible brushstrokes revealing the artist's hand. The brush and the palette knife are thus not only tools, but an extension of the body. The paintings become active time capsules of their own creation, increasingly reinventing themselves toward their complex spatiality.

Hertha Hanson has published a catalogue, with a text by Thomas Millroth, to accompany this exhibition. 

Hertha Hanson (1980) lives and works in Karlstad, Sweden. In 2009, she received an MFA from Malmö Art Academy. Her work has previously been shown at Moderna Museet Malmö, Kristinehamns konstmuseum, Malmö konstmuseum, Lund Konsthall, Luleå Konsthall, Lund Cathedral, Vargåkra Gård, Galleri Arnstedt etc. Hanson has received numerous awards such as Kristinehamns Artist Award, Ellen Trotzig, Fredrik Roos, Bror Hjort. 

---

I Hertha Hansons tredje separatutställning på ANNAELLEGALLERY, The past is never dead. It is not even past., visar konstnären en ny serie abstrakta målningar som omfattar den fysiska aspekten av formen. Målningarna är kroppsliga i skala och delar färg och struktur.

Färgen appliceras lager på lager för att skapa utrymme, rörelse, och rytm på ytan. Med breda strikta spateldrag staplas sektioner av färg i bakgrunden och lekfulla penseldrag skapar vegetativa former när de rör sig rytmiskt över duken. I varje drag av färg känner man konstnärens hand ledigt leka. Pensel och spatel är alltså inte bara ett verktyg, de är också en förlängning av kroppen vilket gör att Hanson målningar kan uppfattas som separata organ. Målningarna inbjuder att uppleva komplexa rörelser för att snabbt upptäcka hur tiden lagras och komprimeras för att försvinna in i en allt mer komplex rumslighet.

Hertha Hanson (1980) bor och arbetar i Karlstad, Sverige. 2009 fick hon en MFA från Konsthögskolan i Malmö. Hennes arbete har tidigare visats på Moderna Museet Malmö, Kristinehamns konstmuseum, Malmö konstmuseum, Lunds konsthall, Luleå Konsthall, Lunds domkyrka, Vårgårda gård, Galleri Arnstedt, ANNAELLEGALLERY etc. Hon har fått flera utmärkelser såsom Kristinehamns konstnärspris, Ellen Trotzig, Fredrik Roos, Bror Hjorth.