HERTHA HANSON

TROJAN HORSES

21 FEBRUARY – 24 MARCH 2019

Anna Bohman Gallery is pleased to present Hertha Hanson's fourth solo exhibition at the gallery. Hanson has formed a personal and very distinct visual language. As the Trojan Horse, the paintings contain more than one can see at first sight.
Hanson's paintings include both intuition and thoughtfulness. Embedded in the oil paintings are fluctuations of time. The paintings consist of memories and tracks; like the registration of experiences in a human's memory bank. The tracks are not always explicitly visible; rather they shape and affect what comes after. 

Hanson's way of working is wholly unconstrained. Through wide strokes with the scraper and seemingly instinctive applications the paintings are built up layer by layer, color by color. Hanson's numbered paintings present a narrative of change each one leading to the next.

The paintings of Hertha Hanson elaborate with perspectives from behind and in front, before and after, present and past. As a viewer you are drawn in by the irregular patterns of color and your eye searches for a fixed point to hold on to. Her paintings do not conform to the desire for consistency; rather the color seems to move continuously within the frame as a guided structure in the space of your imagination. Hertha Hanson´s paintings are fluid and in constant motion.

Hertha Hanson (1980) lives and works in Karlstad, Sweden. In 2009, she received an MFA from Malmö Art Academy. Her work has previously been shown at Moderna Museet Malmö, Luleå Konsthall, Malmö konstmuseum, Lund Konsthall, Rackstadmuseet, Kristinehamns konstmuseum, Vargåkra Gård, Galleri Arnstedt etc. Hanson has received numerous awards such as Edstrandska Foundation Scholarship, Ellen Trotzig, Fredrik Roos, Bror Hjorth.

pressrelease_english.pdf


HERTHA HANSON

TROJANSKA HÄSTAR

21 FEBRUARI – 24 MARS 2019

Anna Bohman Gallery har glädjen att presentera Hertha Hansons fjärde separatutställning på galleriet. Hanson har med sitt fokus på måleriets möjligheter format ett personligt och mycket distinkt bildspråk. Likt den trojanska hästen rymmer målningarna mer än vad som syns vid första anblicken.

Hansons måleri spänner över både intuition och eftertänksamhet. Inbyggt i oljemåleriet finns registreringen av tiden. I målningarnas olika lager ryms minnen och spår, likt registreringen av erfarenheter i en människans minnesbank. Spåren är inte alltid synliga för ögat, men de finns där och formar och påverkar det som kommer efter. Samtidigt är Hansons sätt att arbeta högst spontant. Genom breda tag med skrapan och skenbart snabba appliceringar byggs målningarna upp, lager för lager, färg för färg. Hansons numrerade målningar visar också på en berättelse om förändring där en målning leder vidare till nästa.

Hertha Hansons måleri talar om ett före och efter, om ett framför och ett bakom, om ett då och om ett nu. Som betraktare dras man in och med, slås av färgens mönster och söker med blicken efter den där fasta punkten att haka tag i. Men konstnären undviker all form av kategorisering och stagnation. Hennes målningar böjer sig inte för ögats önskan om fasthet, utan färgen tycks oavbrutet röra sig inom spännramens kanter. Hertha Hansons måleri är i ständig rörelse.

Hertha Hanson (1980) bor och arbetar i Karlstad, Sverige. 2009 fick hon en MFA från Konsthögskolan i Malmö. Hennes arbete har tidigare visats på bland annat Moderna Museet Malmö, Luleå Konsthall , Malmö konstmuseum, Lunds konsthall, Rackstadmuseet, Kristinehamns konstmuseum, Vargåkra gård, Galleri Arnstedt m.fl. Hon har fått flera utmärkelser såsom Edstrandska Stipendiet, Ellen Trotzigs, Fredrik Roos och Bror Hjorths teckningsstipendium.

pressrelease_swedish.pdf