JOHAN NOBELL

UNCANNY VALLEY

4 OCTOBER - 9 NOVEMBER 2014

Johan Nobell's fantastical scenic landscapes depict ominous and haunting carriers of moods and feelings. Strange formations populate the landscapes as monsters grow, evolve, and transform to conquer surrounding areas.

Johan Nobell's own "Uncanny Valley" is a peripheral position in the outskirts of civilization, right where sweeping nature takes over. The monstrous objects can be recognized as organs disrupting natural order. In "Uncanny Valley", these organs are compound and the line between nightmares and lucidity has been erased.

Absurdity is constantly present in Nobell's paintings. The motifs are thoroughly detailed and contoured, and consistently figurative and narrative, but Nobell rejects any linearity and predictability. Illustrating the chain reactions set off by obstacles and choices, Nobell creates a story about the struggle for existence in a beaten and dystopian world. Energetic, senseless discharges traverse wildly through vast landscapes, creating an atmosphere that is both intimidating and promising at the same time.

Johan Nobell, born 1963 in Gotland, lives and works in Stockholm. Nobell is educated at Valand Academy in Gothenburg. Previously, he has shown work at Pierogi Gallery in Brooklyn USA, Stephane Simoens Contemporary Fine Art in Knokke, Belgium, Bendixen Gallery in Copenhagen, Denmark and Andréhn-Schiptjenko in Stockholm, Sweden.
"Uncanny Valley" is Johan Nobell's first solo exhibition at ANNAELLEGALLERY. The gallery has published a catalogue, with a text by Fredrik Ekman, to accompany this exhibition.

---

Landskapen i Johan Nobells målningar är drömskt vackra och samtidigt farligt olycksbådande bärare av stämningar och känslor. Abnorma oting befolkar landskapen, monster växer samman med, transformerar och erövrar omgivningarna.

Johan Nobells "Uncanny Valley" är en perifer position i utkanten av civilisationen just där vidsträckt natur tar vid. Det monstruösa kan definieras som det som bryter mot naturens ordning, här är de sammanväxta och gränsen mellan vad eller vem som är levande har suddats ut.

Det absurda är hela tiden närvarande i Nobells måleri. Motiven, med detaljrika och konturförsedda kroppar, är figurativa och starkt berättande. Det är en berättelse om historiens laster och om våra livsval, om kamp för existens i en tillvaro som är dystopisk och utmattad.
Nobell behärskar måleriets hela bredd med ett formspråk så innehållsrikt att det verkar animerat. Energiska, vettlösa urladdningar äger rum i ett landskap som i sin helhet och väldiga vidd ter sig ömsom hotfull ömsom välvillig.

Johan Nobell, född 1963 på Gotland, bor och arbetar i Stockholm. Nobell är utbildad vid konsthögskolan Valand i Göteborg. Han har tidigare visat sina verk på Pierogi Gallery i Brooklyn USA, Stephane Simoens Contemporary Fine Art i Knokke Belgium, Galleri Bendixen i Köpenhamn och Andrehn-Schiptjenko i Stockholm.
"Uncanny Valley" är Johan Nobells första soloutställning på ANNAELLEGALLERY. I samband med utställningen publicerar galleriet en katalog med text av Fredrik Ekman.