LEENA NIO

BETWEEN LINES

2 APRIL - 8 MAY 2016

In her second exhibition at ANNAELLEGALLERY, Leena Nio presents a new series of paintings which all have references to the nature. In some paintings the landscape is outlined, in others unknown. Figures such as birds, dragonflies, plants and spiders appear to be embedded and absorbed by the background, painted as silhouettes. By combining both elements in one image, Leena Nio creates paintings that challenge the viewer's ability to quickly gather information, organize, and interpret what one sees.

Mixing detailed brush strokes with impulsive expression, Leena Nio's paintings are both precise and spontaneous. By playing with the surface and depth of the paint itself, she experiments with the thickness and structure of layered and poured paint. With emphases and distortions in visual depth, Leena Nio combines organic shapes with geometric forms and strict lines.

Leena Nio (1982) received her MFA in visual arts at the Academy of Fine Arts Helsinki in 2010. The same year, Leena Nio was awarded the prestigious Ducat Prize of the Finnish Art Society and in 2014 she was nominated for Ars Fennica Art Award. Recently, Leena Nio has shown her works at KIASMA - Finnish National Gallery, The Armory Show, Galerie Forsblom, Copper Smithy, Fiskars, Galleri Forum Box, ANNAELLEGALLERY (2013), ARCOmadrid among others. Her works are included in a number of Finland's most important public art collections, such as the Museum of Contemporary Art, the Sara Hildén Art Museum, and the Saastamoinen Foundation Collections. The artist lives and works in Espoo, Finland.

---

I sin andra utställning på ANNAELLEGALLERY presenterar Leena Nio (1982) en serie nya verk med hänvisning till naturens växt och djurrike. I vissa målningar är landskapet avgränsat, i andra öppnar de sig mot betraktaren. Djur avbildas som silhuetter, opersonliga och absorberade av bakgrunden. Målningarna påminner oss om den potentiella konsekvensen av att vi avskärmats från naturen, och således får växter och djur ta följderna. Betraktarens eget perspektiv och medvetenhet blir utgångspunkten hur man tolkar Nios verk.

Leena Nio uttrycker sig kraftfullt och spontant i sitt måleri. Kompromisslöst detaljerade penseldrag blandas med impulsiva uttryck, strukturer formas genom att hon laborerar med oljefärgens tjocklek, och häller färg efter schabloner för att betona eller förvränga intrycket av perspektivet i bilden. Målade skikt döljer eller avslöjar det underliggande vilket erbjuder betraktaren en glimt av en gåtfull och annorlunda värld.

Leena Nio tog sin magisterexamen i bildkonst på Academy of Fine Arts Helsinki i 2010. Nio tilldelades det prestigefyllda Ducat priset av Finska Konstföreningen i samma år. År 2014 blev Leena Nio nominerad till Ars Fennica. Hon har tidigare visat sina verk på bland annat. KIASMA, The Armory Show, Galerie Forsblom, Copper Smithy, Fiskars, Galleri Forum Box, ANNAELLEGALLERY (2013) med flera. Leena Nio representerade Finland vid ARCOmadrid Art Fair i Spanien. Hennes verk ingår i en rad av Finlands viktigaste offentliga konstsamlingar, såsom Museum of Contemporary Art, Sara Hildéns konstmuseum och Saastamoinenstiftelsens samlingar. 
Konstnären bor och arbetar i Esbo, Finland.