LEONTINE ARVIDSSON

24 JANUARY - 28 FEBRUARY 2015

Leontine Arvidsson's sculptures hover like pencil lines drawn in the air, yet they are relentless and rigorous as a structure of a skeleton, a combination of strength and elegance. Like time changes the content of a thought, the three-dimensional sculptures transform along with the movement of the spectator. As carriers of underlying perception of existence, they are static yet elastic.

In her new sculptural works presented at ANNAELLEGALLERY, Arvidsson portrays her most intimate sphere similar to her previous performance art, drawings and films recently shown at the Berlinale Shorts, 63rd Berlin International Film Festival. By emphasizing the body's vulnerability and the power of language, Arvidsson creates physically challenging and conceptual sculptures that are both direct and private.

Formed by bended and twisted rebars, the works contain physical lines that move straight forward, come back, and bend upwards only to later return. The changing directions indicate both doubt and awareness, which together create a form of a metaphorical noise. By repetitively evolving from floors and walls, the lines form new shapes and spaces in the gallery. The transparencies between the lines generate physical gaps, but also form secluded, parted surfaces; surfaces created by lines that both enclose and limit, conceal and protects.

Leontine Arvidsson (1974) is born in Gothenburg, and lives and works in Stockholm. Arvidsson has a BFA and a MFA from the Royal Institute of Art in Stockholm. Previously, she has shown work at Waldemarsudde, Haninge Konsthall, SL Openplan Subway Station, Berlinale shorts, Berlins 63 International filmfestival, International Film Festival Rotterdam, FEMINA -International Women's Film Festival in Rio de Janeiro, Tempo dokumentärfilmsfestival, New Doc och Tempo Short Award, in Stockholm, Gallery Jinsun in Seoul and FORUM Stockholm, among others. Recently, she was awarded Hötorget Art Grant 2014 and Bærtling Foundation Scholarship 2014. The exhibition at ANNAELLEGALLERY is Arvidsson's first solo exhibition.

---

Leontine Arvidssons skulpturer svävar likt blyertsstreck dragna i luften ändå verkar de vara obevekliga och rigorösa, som ett skelett i en konstruktion, starka och bärande. Liksom tiden förändrar innehållet i en tanke förändras de rumsfyllande skulpturerna beroende på vinkeln de betraktas ur. Som bärare av en djupare bakomliggande idé om närvaro är de statiska, samtidigt elastiska.

I sina nya skulpturala verk som presenteras på ANNAELLEGALLERY överblickar Arvidsson konstnärskapets allra intimaste sfär där hon återkommande vistats i sin tidigare performancekonst, teckningar och filmer som bl.a. har visats på Berlinale shorts, Berlins 63rd International Film Festival. Offentlighet kontra det privata och kroppens utsatthet har varit ingången till ett i Arvidssons konstnärskap genomgående intresse för språket och det stumma motståndets kraft. 

Arvidssons nya verk utgörs av armeringsjärn som bänts och vridits om varandra. Fysiska linjer går rakt fram, vänder sig tillbaka, kröker uppåt för att gå ned igen där de kom ifrån. De förändrade riktningarna vittnar om en tvekan men också om en vilja. Mellan dessa förbindelser skapas rum. De fysiska linjerna bryter upp platsen men formar samtidigt nya utrymmen, växer på golvet, från väggen i rummet i en upprepad rörelse som omformulera sig och blir till ett bildligt oljud. 
Transparensen mellan linjerna formar en ny fysisk plats men också avskilda, kluvna ytor. Linjer som både innesluter och begränsar, döljer och skyddar. 

Leontine Arvidsson (1974) född i Göteborg bor och verkar i Stockholm. Arvidsson har en BFA och en MFA från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. 2014 blev hon tilldelad Hötorgsstipendiet och Bærtlingstipendiet. Utställningen den 24 januari på ANNAELLEGALLERY är hennes första soloutställning.