NO.60

1 NOVEMBER - 25 NOVEMBER 2018

ROOM 1
JOHN ALBERTS
MARCUS MATT

ROOM 2
HERTHA HANSON

The 60th exhibition of the gallery, NO.60, includes new paintings by the Swedish artists: John Alberts (1987), Marcus Matt (1992) and Hertha Hanson (1980). All three artists received an MFA from Malmö Art Academy.
In the front room of the gallery, John Alberts and Marcus Matt present new paintings. Fascinated by the relationship different color of paint has to each other, John Alberts works primarily with painting where the meaning of the color manifests itself on the same canvas during a period of time. For Marcus Matt, on the other hand, trust and intuition are crucial parts of the work process as each painting is done in one session. In 2017, John Alberts received Edstrandska Scholarship and Marcus Matt was granted Bernadotte Scholarships in 2017.
Layers converge into dense patches of saturation, while vanishing traces dart across the canvases in Hertha Hanson's new series of paintings that are presented in the second room. The paint is applied to create space, movement, and rhythm on the surface. Broad strokes of color move dynamically across the canvas, forming bodies of color resembling vegetative forms. In 2017, Hertha Hanson was awarded Edstrandska's grand Scholarship.

John Alberts (1987) lives and works in Stockholm. In 2017, he received an MFA from Malmö Art Academy. Alberts received the Edstrandska Foundation's Scholarship 2017 and the Royal Danish Academy of Fine Arts's scholarship the same year. John Alberts has previously shown his works Galleri Arnstedt Östra Karup, No Picnic, Stockholm, Edstrandska Foundation's Scholarships Malmö, Khm Gallery, Malmö, Sölvesborg Art Hall, Royal Academy of Arts, Stockholm.

Marcus Matt (1992) lives and works in Malmö. Matt received an MFA from Malmö Art School 2017 and in 2014, he studied at Copper Union in New York. In 2017, he received the Royal Academy's one-year studio scholarship in the Bernadotte program and has spent 2018 in Stockholm finishing up with a large exhibition at the Academy of Fine Arts. Marcus Matt has previously shown his works at ANNAELLEGALLERY, Bångsta våningen Stockholm, Galleri Arnstedt Östra Karup, Royal Copenhagen Academy of Arts, Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen, Werkhalle Wiesenburg, Berlin, and in Sölvesborg Konsthall. 

Hertha Hanson (1980) lives and works in Karlstad, Sweden. In 2009, she received an MFA from Malmö Art Academy. Her work has previously been shown at Moderna Museet Malmö, Kristinehamns konstmuseum, Malmö konstmuseum, Lund Konsthall, Luleå Konsthall, Lund Cathedral, Vargåkra Gård, Galleri Arnstedt Östra Karup, ANNAELLEGALLERY etc. Hanson has received numerous awards such as Axel Sjöbergs Grant, Edstrandska Art Grant, Kristinehamns Artist Award, Ellen Trotzig, Fredrik Roos, Bror Hjort. 
Hertha Hanson's upcoming solo exhibition at the gallery opens 21 February 2019.

---

I galleriets 60:e utställning, NO.60, visas nya målningar av tre svenska konstnärer: John Alberts (1987), Marcus Matt (1992) och Hertha Hanson (1980). Alla är utbildade vid Konsthögskolan i Malmö. 
I galleriets främre utställningsrum visar konstnärerna John Alberts och Marcus Matt nya målningar. John Alberts arbetar främst med måleri där färgens betydelse uppenbarar sig på samma duk under en längre tids arbete med fascination av färgernas förhållande till varandra. I Marcus Matt arbetsprocess, å andra sidan, är tillit and intuition avgörande då varje målning görs i en sittning. 2017 tilldelades John Alberts Edstrandska Stipendiet och Marcus Matt är en av Bernadottestipendiaterna 2017.
I galleriets andra rum visar Hertha Hanson abstrakta målningar som omfattar den fysiska aspekten av formen. Färgen appliceras lager på lager för att skapa utrymme, rörelse och rytm på ytan. Med breda strikta spateldrag staplas sektioner av färg i bakgrunden och lekfulla penseldrag skapar vegetativa former när de rör sig rytmiskt över duken. 2017 blev Hertha Hanson tilldelad Edstrandskas stora stipendium.

John Alberts (1987) bor och arbetar i Stockholm. 2017 fick han en MFA från Konsthögskolan i Malmö. Alberts fick Edstrandska Stiftelsens Stipendium 2017 och Kungliga Konstakademiens examens stipendium samma år. John Alberts har tidigare visat sina verk Galleri Arnstedt Östra Karup, No Picnic, Stockholm, Edstrandska Stiftelsens Stipendiater Malmö, Khm Gallery, Malmö, Sölvesborgs konsthall, Kungliga Konstakademien, Stockholm.

Marcus Matt (1992) bor och arbetar i Malmö. 2017 fick Matt en MFA från Konsthögskolan i Malmö. 2014 studerade han på Copper Union, New York. 2017 fick han Konstakademiens ettåriga ateljéstipendium inom Bernadotteprogrammet och har tillbringat 2018 i Stockholm med en stor utställning på Konstakademien. Marcus Matt har tidigare visat sina verk på ANNAELLEGALLERY, Bångsta Våningen Stockholm, Galleri Arnstedt Östra Karup, Kungliga konstakademin Stockholm, Kunsthal Charlottenborg, Köpenhamn, Werkhalle Wiesenburg, Berlin, och i Sölvesborgs Konsthall.

Hertha Hanson (1980) bor och arbetar i Karlstad. 2009 fick hon en MFA från Konsthögskolan i Malmö. Hennes arbete har tidigare visats på Moderna Museet Malmö, Kristinehamns konstmuseum, Malmö konstmuseum, Lunds konsthall, Luleå Konsthall, Lunds domkyrka, Vårgårda gård, ANNAELLEGALLERY, Galleri Arnstedt Östra Karup etc. Hon har fått flera utmärkelser såsom Axel Sjöbergs stipendiater - Skärgårdsstipendiet, Edstrandska Stiftelsens Stipendium, Kristinehamns konstnärspris, Ellen Trotzig, Fredrik Roos, Bror Hjorth. 
Hertha Hansons nästa soloutställning på galleriet öppnar 21 februari 2019.