OSKAR HULT

OCEAN

RUNS THROUGH 25 FEBRUARY 2018

In Oskar Hult's exhibition Ocean, the idea of transition remains at the core of his works: the formal transition of every individual painting and the space between them. Guided by intuition, Hult finds starting points and end points between figuration and abstraction, with each painting establishing its unique characteristic potential. 

By carefully letting the materials guide him in the process, paintings of varying sizes are hung on top of each other, some cut apart and incorporated with others, and some with wooden objects attached around and on top of the canvases.

Elusive borders, like those between bodies of water, ephemerally form within Hult’s paintings. In fluid dissolution and convergence, the evasive figurations sail, float and sink on seemingly still surfaces of indeterminable depths. 

A catalogue including Swedish texts by Andreas Mangione and Frida Sandström will accompany this exhibition.

Oskar Hult (1986) lives and works in Stockholm. Oskar Hult has an MFA from the Royal Institute of Art in Stockholm and has also studied at the Academy of Arts in Vienna, Austria. Previously, he has shown his works at MODERNA MUSEET MALMÖ; MARKET ART FAIR, Stockholm; ANNAELLEGALLERY, Stockholm; Gallery Project Room, Helsinki; Tsukuba Art Museum in Tsukuba, Japan; Klasse Kirsi Mikkola in Vienna; Konstnärshuset, Stockholm and many others. In 2017, Oskar Hult was awarded Fredrik Roos Art Grant and presented a body of work at the MODERNA MUSEET MALMÖ in association with the grant. 
Ocean is Oskar Hult's first solo exhibition at ANNAELLEGALLERY. 

---

I Oskar Hults utställning Ocean utgör ”övergång” en central tanke för hans arbete. Intuition leder honom i skapandeprocessen. När målningen är på väg att lösas upp eller driver mot föreställande form återtas kommandot och måleriet avslutas. Det är en balansgång mellan tecken och teckning, figuration och abstraktion. Var och en har de en inneboende individuell potentialitet som i sammanhanget blir betydelsefull.

Oskar Hult sammanför små och stora målningar. Målningar hängs ovanpå varandra, andra klipps isär och införlivas med någon annan. Föremål av trä fästs vid målningarna och Hult är lyhörd för att låta materialet leda honom i processen. 

Precis som vattenytan utgör Hults målningar en brytbar gräns. Mellan rummet och den bemålade ytan, genom att inte begränsa utan bekräfta även det som är utanför målningarna uppgår de i den rumsliga kontexten. De undflyende figurationerna befinner sig i ständig upplösning och uppbyggnad, de “seglar” på den till synes stilla yta över det oändliga djup som är just konstens essens. 

Oskar Hult (1986) bor och jobbar i Stockholm. Oskar Hult har en MFA från Kungliga Konsthögskolan och har även studerat på Akademie der Bildenden Künste i Wien Österrrike. Tidigare har han visat sina verk på Moderna Museet Malmö; MARKET ART FAIR, Stockholm; ANNAELLEGALLERY, Stockholm; Galleri Projekt Rummet, Helsingfors; Tsukuba Art Museum i Tsukuba, Japan; Klasse Kirsi Mikkola i Wien; Konstnärshuset, Stockholm med flera. 2017 tilldelades Oskar Hult Fredrik Roos Stipendium och fick i samband med det visa sina verk på Moderna Museet Malmö. 
Ocean är Oskar Hults första soloutställning på ANNAELLEGALLERY.