ENG / SV

Anna Bohman Gallery har glädjen att presentera Oskar Hults andra utställning på galleriet. Utställningen består av en serie nya målningar där Hult fortsätter att utforska gränsen mellan tillblivelse och varseblivning. 

På Galleria dell’ Accademia i Florens finns förutom den monumentala skulpturen David, Michelangelos I Prigioni (fångarna). Det är fyra stora skulpturer, beställda 1505 till en påvlig gravkammare. Skulpturerna färdigställdes aldrig, utan återfanns i konstnärens ateljé vid hans död. I århundraden har människor fascinerats av hur dessa fyra manskroppar försöker befria sig från den omgivande stenen. Förgäves sitter de fast, men har ändå tillsynes nått sin absoluta skönhet och befrielse i att faktiskt finnas i ”mellanrummet”. I samma typ av mellanrum verkar Oskar Hults måleri. 

I utställningen Fyra hörn möter vi målningar i varierande format. Element och former verkar med en inre logik. De söker sig själva och varandra, inom målningen och mellan målningar. Dukens ytspänning låter oss skönja det som stiger upp till ytan. På samma gång glider det undan för blicken, in i färgen, ner i djupet. På samma gång som vi anar berättelsen, och vill söka den, faller formen undan och blandas med vår egen spegelbild i vattenytan. 

OSKAR HULT (b.1986) bor och arbetar i Stockholm, utbildad vid Kungliga Konsthögskolan, Stockholm och har även studerat vid Akademie der Bildenden Künste, Wien.

Hults verk har tidigare visats på Moderna Museet Malmö; Market Art Fair, Stockholm; Galleri Thomassen, Göteborg; Kungliga Konsthögskolan, Stockholm; Gallery Project Room, Helsingfors; Tsukuba Art Museum i Tsukuba, Japan; Klasse Kirsi Mikkola i Wien; Konstnärshuset, Stockholm etc.

Hult tilldelades Fredrik Roos Stipendium 2017, bland annat med motiveringen ”för ett måleri som på ett mycket känsligt sätt låter material och fragment från en värld utanför konsten ingå i nya sammanhang i en icke-hierarkisk ordning. Bilderna blir till minneskapslar som bjuder betraktaren till att sjunka in och fokusera blicken”.

Hult's verk finns representerade hos bl a Kalmar Län och Norrköpings Kommun etc.

OSKAR HULT text av Dimen Abdulla >>

ARTIST TALK MED HANNA LJUNGH OCH OSKAR HULT
SÖNDAGEN DEN 17 NOVEMBER, KL 16.00

PRESS
OSKAR HULT / OMKONST
6 NOVEMBER 2019